uloz.to - sdílej snadno data
  • TOPlist

Články

  • Dórské sloupy

    Sloupové řády

    Řecká architektura je architektura řádová. Jejím základem je systém sloupů a překladů neboli kladí. Proto se také tento systém můžeme nazvat systémem "sloupových řádů", neboť sloup je jeho základní jednotkou. Určuje výšku a mohutnost stavby. Aby byla stavba dle antických představ "krásná", musí jich být na průčelí vždy lichý počet, ideálně pět, sedm nebo devět. Sloupové řády se však od sebe neliší poze tvarem a zdobením sloupů, ale i jinýmí prvky chrámu; například římsami. Řecká architektura zná sloupové řády tři a to dórský, iónský a korintský…

    Dórský řád je nejstarší a vznikl v podstatě opisem tehdejší dřevěné architektury do kamenného materiálu. Z něho se částečně vyvinul řád iónský, který je křehčí, štíhlejší a zdobnější. Vznikl a rozšířil se především v řeckých městech Malé Asie obývaných kmenem Iónů Nejmladším řádem je řád korintský. Vznikl v antickém Korintě a je řádem velmi zdobným a slavnostním.

    Tyto tři řády byly už v antice podle jejich charakteru přiřazovány charakteru božstev, kterým byl zasvěcen patřičný chrám. Mohutný a těžký dórský řád náleží mužům, válečníkům. Proto byly v tomto řádu stavěny například chrámy boha Dia, ale také chrámy Palas Athény (Athénská akropole), neboť je bohyní války. Iónského řádu se používalo pro chrámy ženských božstev.