uloz.to - sdílej snadno data
  • TOPlist

Články

Řecký chrám v dórském stylu
  • Úvod, aneb stručné dějiny Řecka

    Počátky řecké architektury, tak jak ji známe, se datují od 7-8.stol. př.n.l. Po nájezdu barbarských kmenů Dórů a Iónů ze severu, kteří se okolo 2.tis.přn.l.postupně smísily s původními obyvately Řecka, začíná vývoj jedné z nejpozoruhodnějších civilizací. Zprvu jednoduchá civilizace rychle přebírá poznatky od okolních národů a dále se rozvíjí a pokládá základy dnšní společnost.

    Dějiny starověkého Řecka a s nimi i architekturu můžeme rozdělit do tří období: Archaické období(800 - 500 př. n. l.), Klasické období (500 - 336 př. n. l.) a Helénistické období (336 - 146 př. n. l.). Svého vrcholu dosáhla řecká architektura v klasickém období. Dosáhla takové dokonalosti, že zůstává inspirací nejen pro antický Řím, ale i pro všechna následující vývojová období architektury. V helénistickém období se Řecko dostává pod nadvládu makedonců. Od roku 200 př.n.l Řecko slábne a v roce 146 př.n.l se stává součástí říše Římské

    Tip: Podrobné dějiny starověkého Řecka na wikipedii

    Další články se budou věnovat jednotlivým prvkům řeckého stavitelského umění podrobněji…