uloz.to - sdílej snadno data
 • TOPlist

Články

 • Stavební materiály a techniky

  Stavební materiály a techniky antického Řecka jsou dnes všeobecně ztotožňovány s použitím kamene jako základního stavebního materiálu. Nasvědčují tomu základní konstrukční principy i typicky kamenické opracování povrchů architektonických článků. Ve skutečnosti však dnes známé formy řeckých staveb byly včetně svého tvarosloví odvozeny z dřevěných konstrukcí. Projevuje se to v základním systému nosných vertikálních sloupů a je horizontálně propojujících břeven. Charakteristické pro dřevěné stavby jsou i výrazné přesahující střechy s nízkým spádem a také vnější ochrana staveb pobíjením dřevěnými a později i hliněnými nebo kamennými deskami. Stejně tak se i na kamenných stavbách upevňovaly s dekorativním záměrem keramické desky.

  Po celou dobu antického Řecka byly používány dřevěné vazníky a konstrukce krovů i stropů, které se však bohužel nedochovaly. Tam, kde bylo dřevo nahrazeno u vodorovných částí staveb kamennými překlady a deskami - byť i důmyslně vylehčovanými - bylo nutno podstatně zmenšit vzdálenosti nosných sloupů.

  Stěny byly v nejstarším (archaickém) období stavěny z různých dostupných materiálů a případně obkládány kamenem.U opevnění a teras byly stěny z nepravidelných kamenů, z nichž bylo skládáno i tzv. kyklopské zdivo. Postupně se však přecházelo k vodorovným spárám a v klasickém období se již kamenné zdi stavěly z pečlivé opracovaných kamenných kvádrů, tvořících stejnoměrné vrstvy.

  Pokud se používal mramor, byly povrchy broušeny i ve spárách, takže z divo působilo jako jednolitá plocha. Vybočováni a sesazování pravoúhlých hran bylo však velmi náročné, a proto se tyto hrany různě profilovaly.

  Stavební techniky tak postupně opouštěly svůj původní dřevěný základ a byly odvozovány z vlastností kamene. Zvláště se to projevilo při používání ušlechtilých mramorů, umožňujících sochařské zpracování plastických prvků.