uloz.to - sdílej snadno data
 • TOPlist

Články

 • Svatyně

  Svatyně klasického Řecka měly velmi skromné počátky. Byly to především posvátné okrsky - temenos, v nichž stály oltáře pro zápalné oběti a případně i různé uctívané přírodní objekty, jako byly stromy, prameny a studny nebo jeskyně a pamětní místa hrdinů. V těchto okrscích se začaly ve vyhrazených místech - altis -umisťovat kultovní obrazy bohů, které bylo potřeba chránit jednoduchými stavbami. Někde se dokonce používaly paláce bývalých mykénských vládců, stejně jako pro posvátné okrsky sloužily jejich bývalé opevněné hrady. Ty se tak proměnily na posvátné okrsky.

  Tam, kde nebylo využito existující opevnění akropole, byly posvátné okrsky vymezeny zprvu jen přírodními hranicemi svahů nebo toků a teprve později vyjádřeny stavbami ohradních zdí - peribolos. Součástí posvátných areálů byly i věštírny, léčebny a prostory pro konání mystérií, přičemž také divadla a amfiteátry byly považovány za kultovní objekty. Nejdůležitější stavby uvnitř okrsku byly spojeny posvátnými cestami pro procesí, doprovázenými často galériemi soch bohů, hrdinů a vítězů sportovních nebo uměleckých soutěží. U cest stály také pokladnice, obvykle připomínající svým tvarem malé chrámky, v nichž jednotlivá města vyjadřovala svou oddanost bohům přinášením darů.

  V antickém Řecku, které nikdy nevytvořilo společný státní útvar, hrálo důležitou sjednocující úlohu společné náboženství a s ním související celořecké nebo regionální svatyně, jako byla Olympie a Delfy, Epidauros, maloasijská Didyma s nedokončeným velechrámem, korintský Isthmos, svatyně na ostrově Délos nebo místo prastarých mystérií Eleusis.

  Typologie staveb

  Zde naleznete detailní popis jednotlivých typů staveb od jednoduchých obydlí až po monumentální chrámy…