uloz.to - sdílej snadno data
 • TOPlist

Články

 • Řecké divadlo

  Veřejné stavby

  Veřejné stavby tvořily důležitou součást řeckých měst. Jejich typologická různorodost se projevovala jak v jejich účelu, tak i v architektonickém ztvárnění. Nejdůležitějšími byly ve městech radnice -buleuterion - jako zastřešené nebo otevřené stupňovitě uspořádané zasedací síně.

  Pro přednes hudby a recitací byl určen odeon se stupňovitě uspořádaným hledištěm a pro tělovýchovu sloužila hřiště - palaestry, vybavené šatnami, koupelnami a dalšími místnostmi. Tyto „tělocvičny" mohly být součástí areálů gymnasií. Největším tělovýchovným objektem byly stadiony (stadia) - běžecké dráhy s řadami sedadel, terasami a kolonádami, které byly někdy přiřazovány k posvátným okrskům. V některých řeckých městech se vyskytuje kruhová sloupová síň - tholos - jejíž funkce zatím nebyla jednoznačně objasněna.

  Řecké divadlo vzniklo z náboženských obřadů pod širým nebem a jeho definitivní forma je ze 4. stol. př.n.l. Druhové bohatství veřejných staveb se dále rozšířilo v pozdním helénistickém období o museiony - umělecké školy, akademie - filosofické školy, mauzolea a také o arzenály, pevností, lodní doky a uměle budované přístavy. Voda se do řeckých měst přiváděla pomocí vodovodů, jejichž znalost se obvykle připisuje až římské době.

  Typologie staveb

  Zde naleznete detailní popis jednotlivých typů staveb od jednoduchých obydlí až po monumentální chrámy…