uloz.to - sdílej snadno data
 • TOPlist

Články

 • Typy chrámů - schéma

  Toto schéma porovnává osm odlišných stavebních typů (stylů) původních řeckých chrámů, stylů, které byly později kompletně převzaty římskou architekturou: Temple in Antis, Double Anta, Prostyle, Amphi-Prostyle, Peripteral, Dipteral, Pseudodipteral, a Monopteral.

  Nejstarší a nejjednodušší je Temple in Antis s cellou a jednoduchou předsíní oddělenou výstupky bočních stěn. Je také znám jako Distyle (di = dva, stylos = sloup, anta = pilastr, obdelníkový sloup připojený ke zdi). další je Double Anta se stejným rozložením vpředu i vzadu, spolu s opisthodomem.

  Styl s celou řadou sloupů (sloupořadí) v průčelí chrámu se nazývá Prostyle. Přední předsíň měla obvykle také sloupy na každé straně. Pokud je sloupořadí umístěno i v zadní části chrámu, nazývá se Amphi-Prostyle (Prostyle v obou průčelích).

  Peripteral (tké peristyle) začal být standardním od drufé poloviny 7. století př.n.l. Tento typ je nejčastěji spojován s řeckým náboženstvím a architekturou. Jednořadé sloupořadí (kolonáda) obklopuje všechny strany chrámu. v průběhu klasického období bylo obvyklé 6 sloupů na obou průčelích a 12 až 13 sloupů na každé straně. Několik dřívějších peripteral chrámů mělo na stranách 15 sloupů.

  Dokonalejší byl Dipteral typ chrámu. Všechny strany obklopovalo dvojité slupořadí. To umožňovalo konstrukci daleko větší porch okolo the naos. Dalsším typem byl také Pseudodipteral, kde byla vnitřní kolonáda vypuštěna a pouze jedna řada sloupů stála okolo celly. Dipteral a Pseudodipteral měly obvykle v obou průčelích 8 sloupů. Monopteral byl kulatý chrám s jedním vnějším sloupořadmín doplněný obvykle jedním vnitřním okolo celly.

  Převzato a přeloženo z Comparison of Greek Temples